Description Description Description Description Description Description Description Description Description Description ဒီမိုကေရစီ ရရွိေရးအတြက္ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကဆို ့ ကရင္တိုင္ရင္သား နွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံသား တိုင္းရင္းသား ေသြးခ်င္းတို ့

2012/10/21

ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးကေတာ့ လုပ္ခ်လိုက္ျပန္ၿပီ

ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရး ပထမအႀကိမ္ ညီလာခံမွာ အလံေတာ္ကို ေျပာင္းျပန္လႊင့္ထူၿပီး ရၾတာေခ်လိုက္ျပန္ပါၿပီ ....
သတင္းဓါတ္ပုံ , Hlaing Bwa အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမွ

0 件のコメント:

コメントを投稿