Description Description Description Description Description Description Description Description Description Description ဒီမိုကေရစီ ရရွိေရးအတြက္ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကဆို ့ ကရင္တိုင္ရင္သား နွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံသား တိုင္းရင္းသား ေသြးခ်င္းတို ့

2012/10/04

ျပည္တြင္းတကၠသိုလ္ တက္ေရာက္ႏိုင္ရန္ေရႊ႕ေျပာင္းေက်ာင္း သားမ်ား စခန္းသြင္းေလ့က်င့္ေန

ေအာက္တိုဘာလ ၃ရက္၊ ၂၀၁၂ခုႏွစ္။ စ’ဖန္းေရွာင္း (ေကအိုင္စီ)

ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းပညာေရး ေထာက္ပံ့မႈေဖာင္ေဒးရွင္းႏွင့္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား ပညာေရးေကာ္မတီ-BMWEC တို႔ ပူးေပါင္းၿပီး စက္တင္ဘာလ ၂၅ရက္ေန႔တြင္ ကရင္ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္မင္းထံ သြားေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ရာ ေရႊ႕ေျပာင္းျမန္ မာေက်ာင္းသားမ်ား၏ ပညာေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ သေဘာတူညီမႈမ်ားရရွိခဲ့သည့္အေပၚ ယခုလို စခန္းသြင္းေလ့က်င့္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း BMWEC ဥကၠဌ ေနာ္ေဖာေရက ေျပာသည္။
“ဒီနယ္စပ္တေလွ်ာက္မွာရွိတဲ့ ေရႊ႕ေျပာင္းျမန္မာေက်ာင္းေတြမွာ ျမန္မာျပည္ သင္႐ုိးၫႊန္းတမ္းအတိုင္း သင္တဲ့ေက်ာင္းက နည္း တယ္ေလ။ အဲဒီေတာ့ ဒီက ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေတြ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ သက္ဆိုင္ရာ စာစစ္ဌာနမ်ားမွာ တကၠသိုလ္ ၀င္တန္းစာေမးပြဲကို အခက္အခဲမရွိ ေျဖဆိုႏိုင္ေအာင္ အခုလို စခန္းသြင္းေလ့က်င့္မႈေတြ ျပဳလုပ္ေပးေနတာပါ”ဟု ေနာ္ေဖာေရက ေျပာသည္။

ယင္းသို႔ ေဆြးေႏြးရာတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ား၏ ပညာေရးအဆင့္အတန္းအလိုက္ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ပညာသင္ခြင့္ရရွိေရးႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေက်ာင္းမ်ားမွ အထက္တန္းအဆင့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္္ ျပည္နယ္အတြင္းရွိ တကၠသိုလ္၀င္တန္းစာေမးပြဲသို႔ ၀င္ေရာက္ေျဖဆိုႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။
ေရႊ႕ေျပာင္းျမန္မာေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔စြာ စာေမးပြဲေျဖဆိုႏိုင္ရန္ ျပည္နယ္အစိုးရမွ သေဘာ တူခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိထားသကဲ့သို႔ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကိုယ္တိုင္ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနမ်ားသို႔ တင္ျပထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ကရင္ျပည္နယ္ပညာေရး ၫႊန္ၾကားေရးမႉး႐ုံုးမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေကအိုင္စီသို႔ ေျပာသည္။
၎က “ေရႊ႕ေျပာင္းေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားရဲ႕ ပညာေရးသာမက ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ရဲ႕ ဦးေဆာင္မႈ၊ လမ္းၫႊန္မႈတို႔နဲ႔အညီ ျပည္တြင္းသို႔ ျပန္လည္ အေျခခ်ေနထိုင္မည့္သူမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရး၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး စတဲ့ က႑အသီးသီးမွာ လည္း အတတ္ႏိုင္ဆံုး ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေအာင္ အစီအစဥ္မ်ား စတင္ ေရးဆြဲေနပါၿပီ”ဟု ဆိုသည္။
တကၠသိုလ္၀င္တန္းစာေမးပြဲ ေျဖဆိုရာ၌ ေရႊ႕ေျပာင္းေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ အျပင္ေျဖအျဖစ္သာ ေျဖဆိုရမည္ ျဖစ္ၿပီး ၎တို႔ကို သတ္မွတ္ထားသည့္ အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္အညီ စိစစ္ေရြးခ်ယ္သြားလွ်က္ရွိရာ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အရည္အ ခ်င္း စစ္ေဆးေအာင္ျမင္ၿပီးထားသည့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား ၇၀ဦးကို ျပည္နယ္အတြင္းရွိ သက္ဆိုင္ရာပညာေရးဌာနမ်ားသို႔ စာရင္းေပးသြင္းထားၿပီး ျဖစ္သည္။
ထို႔အျပင္တကၠသိုလ္၀င္တန္းစားေမးပြဲကို ေျဖဆိုေအာင္ျမင္ေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ သတ္မွတ္ ထားသည့္အတိုင္း သက္ဆိုင္ရာ ျပည္တြင္းရွိ တကၠသိုလ္ အသီးသီးသို႔ ၀င္ေရာက္ပညာသင္ၾကားႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ တာ၀န္ရွိသူက ဆက္ေျပာသည္။
ျပည္နယ္အတြင္းရွိ စာစစ္ဌာန အသီးသီးတြင္ ေျဖဆိုမည့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားကို BMWEC အေနျဖင့္ ေထာက္ခံခ်က္ ေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး မွတ္ပံုတင္မရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ ယာယီမွတ္ပံုတင္ကတ္ႏွင့္ လိုအပ္ေသာ သင္႐ုိးၫႊန္းတမ္းစာအုပ္မ်ား၊ ဗလာစာ အုပ္မ်ားကို ကရင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔မွ ကူညီပံ့ပိုးေပးသြားမည္ဟု သိရသည္။
ဆက္လက္၍ ေရႊ႕ေျပာင္းေက်ာင္းမ်ားနည္းတူ ျပည္တြင္းနယ္စပ္ IDP ေနရာမ်ားႏွင့္ နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္ရွိ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ပညာေရးဆိုင္ရာေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ကရင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔၊ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းပညာေရးေဖာင္ေဒးရွင္းႏွင့္အတူ BMWEC တို႔မွ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟုလည္း ေနာ္ေဖာေရက ေျပာသည္။
ထုိင္း-ျမန္မာနယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္ ေရႊ႕ေျပာင္းေက်ာင္း ၇၄ေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေပါင္း ၇ေသာင္း၀န္းက်င္ခန္႔ ရွိ ၿပီး BMWEC မွာ ၎ေရႊ႕ေျပာင္းေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအား အရည္အခ်င္းျမႇင့္တင္ေပးျခင္း၊ ကေလးသူငယ္မ်ား ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအား သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ား ကူညီလုပ္ေဆာင္ေပးေနသည့္ ပညာေရးေကာ္မ တီတစ္ခု ျဖစ္သည္။
copy rights_http://www.kicnews.org/?p=13550#more-13550

0 件のコメント:

コメントを投稿