Description Description Description Description Description Description Description Description Description Description ဒီမိုကေရစီ ရရွိေရးအတြက္ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကဆို ့ ကရင္တိုင္ရင္သား နွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံသား တိုင္းရင္းသား ေသြးခ်င္းတို ့

2012/02/23

အေၾကြးျပန္ဆပ္ရန္ ျမန္မာကို ကမာၻဘဏ္ကအသိေပး


0 件のコメント:

コメントを投稿