Description Description Description Description Description Description Description Description Description Description ဒီမိုကေရစီ ရရွိေရးအတြက္ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကဆို ့ ကရင္တိုင္ရင္သား နွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံသား တိုင္းရင္းသား ေသြးခ်င္းတို ့

2012/02/19

အိမ္မျပန္ႏုိင္ေသးတဲ့ ကခ်င္ ဒုကၡသည္ေတြရဲ႕ အေျခအေန ရုပ္သံသတင္း

ျမန္မာအစုိးရနဲ႔ ေကအုိင္အုိၾကား ေဆြးေႏြးပြဲေတြ ျဖစ္ေနေပမဲ့ တုိက္ပြဲ ေတြကလည္း ဆက္လက္ ျဖစ္ေပၚ ေနပါတယ္။ လက္ရွိ အိမ္မျပန္ႏုိင္ေသးတဲ့ ကခ်င္ ဒုကၡသည္ေတြရဲ႕ အေျခအေနေတြနဲ႔ကခ်င္ကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႔၊ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔တုိ႔ကုိ ေမးျမန္း တင္ျပထားပါတယ္။
Copy from - RFABurmeseVideo

0 件のコメント:

コメントを投稿