Description Description Description Description Description Description Description Description Description Description ဒီမိုကေရစီ ရရွိေရးအတြက္ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကဆို ့ ကရင္တိုင္ရင္သား နွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံသား တိုင္းရင္းသား ေသြးခ်င္းတို ့

2012/02/18

သူရ ဦးေရႊမန္းတင္သည့္ ဝန္ထမ္းလစာတိုးေရးအဆို ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ ပယ္ခ်

 
ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္း ဦးေဆာင္ တင္သြင္းသည့္ ၂၀၁၂ – ၂၀၁၃ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွ စတင္ကာ ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္း လစာမ်ား မျဖစ္မေန တုိးျမႇင့္ေပးေရး အဆုိကုိ သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရက လက္မခံဘဲ ပယ္ခ်လိုက္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ ဦးေရႊမန္း (ဓာတ္ပံု - AP)
ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသည္ ျပည္တြင္း၌ဘတ္ဂ်က္လိုေငြက်ပ္ဘီလီယံ ေထာင္ခ်ီႏိုင္ျခင္း၊ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏွင့္ စီးပြားေရး မတည္ၿငိမ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ျခင္း စသည့္  အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားျဖင့္ ဝန္ထမ္း လစာတိုးျမႇင့္ေရး အဆုိကုိ ပယ္ခ်လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။
သူရ ဦးေရႊမန္း၏ ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ား လစာတုိးျမႇင့္ေရးအဆုိအား ေဖေဖာ္၀ါရီ ၇ ရက္ေန႔က က်င္းပေသာ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားအားလုံး တညီတညြတ္တည္း ေထာက္ခံခဲ့ၾကၿပီး ၁၉၅၉ – ၁၉၆၀ ခုႏွစ္က ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ား ရရွိသည့္ လစာစရိတ္အတုိင္း ခံစားႏုိင္ရန္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္ေသာ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရကို တုိက္တြန္းခဲ့သည္။
သို႔ရာတြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၆ ရက္ေန႔က က်င္းပေသာ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း၌ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၏ ေတာင္းဆိုမႈ အေပၚ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ကိုယ္စား ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္၀န္ႀကီး ဦးလွထြန္းက တုံ႔ျပန္ရွင္းလင္းခဲ့ၿပီး လာမည့္ ၂၀၁၂ – ၂၀၁၃ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ၀န္ထမ္းလစာတုိးရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္သာ ျပင္ဆင္လုပ္ေဆာင္၍ ရႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိ ျငင္းပယ္လုိက္သည္။
 
“၁၉၅၉ – ၁၉၆၀ ခုႏွစ္က ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္း လစာ တန္ဖိုးအတုိင္းရရွိေအာင္ တြက္ခ်က္ေပးရမယ္ဆုိရင္ အဲဒီတုန္းက စပါးေစ်းက တင္းတရာကို ၃၅၀ က်ပ္၊ ဆန္တျပည္ ၈၈ ျပား၊ ေရႊတက်ပ္သားမွ ၂၇၂ က်ပ္ပဲ ရွိတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္က အနိမ့္ဆုံး ၿမိဳ႕ျပ၀န္ထမ္း တဦးရဲ႕ လစာက ၈၂ က်ပ္။ အဲဒီလစာနဲ႔ ေရႊ ၀. ၃ က်ပ္သား ၀ယ္ယူႏုိင္ပါတယ္။ ဒီေန႔ေရႊေပါက္ေစ်းအရ ေရႊ ၀. ၃ က်ပ္သား
၀ယ္ဖို႔ဆုိရင္ က်ပ္ ၂၁၀၀၀၀ ကုန္က်မွာျဖစ္လုိ႔ အနိမ့္ဆုံး ၀န္ထမ္းလစာကို က်ပ္ ၂၁၀၀၀၀ အထိ ထားေပးဖို႔ စဥ္းစားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေငြပမာဏဟာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၆၃ ခန္႔ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ၀န္ႀကီးဦးလွထြန္းက ရွင္းျပသည္။
လာမည့္ ၂၀၁၂ -၂၀၁၃ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္းလစာ စုစုေပါင္း က်ပ္ ၉၁၈. ၃၈၅ ဘီလီယံသုံးစြဲမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ၁၉၅၉-၁၉၆၀ ခုႏွစ္ တန္ဖိုးႏွင့္အညီ လစာတုိးလွ်င္ ဘတ္ဂ်က္ေငြလုိေငြျပမႈ က်ပ္ဘီလီယံ ေထာင္ခ်ီ ျဖစ္ေပၚမည္ဟု ၎က ဆုိသည္။
၁၉၅၉ -၆၀ ခုႏွစ္တန္ဖိုးႏွင့္အညီ လစာတုိးေပးမည္ဆိုပါက အနိမ့္ဆုံး ၿမိဳ႕ျပ၀န္ထမ္းတဦး လစာ က်ပ္ ၈၂၀၀၀ မွ အျမင့္ဆုံး က်ပ္ ၁၆ သိန္းအထိတုိးေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုသို႔တိုးေပးလိုက္ပါက ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္းလစာႏွင့္စရိတ္ စုစုေပါင္း ကုန္က်ေငြ က်ပ္ ၃၃၀၉. ၂၈၆ ဘီလီယံသုံးစြဲရမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လက္ရွိသုံးစြဲေနေသာ က်ပ္ ၉၁၈.၃၈၅ ဘီလီယံထက္ ၂၉၉၇.၉၀၁ ဘီလီယံ ပိုမိုကုန္က်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အၿငိမ္းစား ၀န္ထမ္းလစာမ်ားပါ ထပ္မံတုိးရမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စုစုေပါင္း ၁၉၂၅.၂၈၂ ဘီလီယံ သုံးစြဲရမည္ ျဖစ္ရာ လက္ရွိ သံုးစြဲေနသည့္ ၃၃၅.၄၁၅ ဘီလီယံထက္ က်ပ္ ၁၅၈၉.၈၆၇ ဘီလီယံ ပုိကုန္က်မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေ၀းလံေခါင္သီၿပီး လူမႈေရးခက္ခဲသည့္ ေဒသမ်ားမွ အစုိးရ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ လစာထပ္ေဆာင္း ေပးရလွ်င္  က်ပ္ ၁၂၉.၆၆၁ ဘီလီယံ ကုန္က်မည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၁၀၇. ၀၇ ဘီလီယံ ပိုမိုကုန္က်ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဘတ္ဂ်တ္ လိုေငြျပမႈ စုစုေပါင္း က်ပ္ ၆၆၁၂.၇၂၈ ဘီလီယံ ျဖစ္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးလွထြန္းက ရွင္းျပသည္။
လက္ရွိလစာ ႏႈန္းထား၏ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္း လစာတုိးျမႇင့္လွ်င္ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြျပမႈ က်ပ္ဘီလီယံ ၃၇၈၇. ၂၂၇ ရွိမည္ျဖစ္၍ ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းသာ ၀န္ထမ္းလစာ တုိးျမႇင့္ေပးလွ်င္ အစုိးရဘတ္ဂ်က္ လိုေငြျပမႈ ၃၁၅၂. ၅၁၈ ဘီလီယံ ရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္၀န္ႀကီးဌာနက တရား၀င္ထုတ္ျပန္သည္။
“လက္ရွိလစာရဲ႕ ၁၀၀ ရာခုိင္ႏႈန္း တြက္ခ်က္တုိးေပးရင္ အနိမ့္ဆုံးလစာက က်ပ္ ၇၀၀၀၀ နဲ႔ အျမင့္ဆုံးလစာက ၄၂၀၀၀၀ ျဖစ္မယ္။ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြျပမႈက က်ပ္ ၃၇၈၇.၂၂၇ ဘီလီယံျဖစ္ၿပီး လုိေငြနဲ႔ GDP အခ်ဳိးက ၇.၃၇ ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖစ္မယ္။လစာရဲ႕ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကုိ တြက္ခ်က္တုိးျမႇင့္မယ္ ဆုိရင္ အနိမ့္ဆံုး က်ပ္ ၅၂၅၀၀၊ အျမင့္ဆုံးလစာက က်ပ္ ၃၁၅၀၀၀ ျဖစ္မယ္။ လက္ရွိလစာထက္ ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းပဲတိုးေပးမယ္ဆုိရင္ ဘတ္ဂ်က္လုိေငြျပမႈက က်ပ္ ၃၁၅၂. ၅၈၁ ဘီလီယံျဖစ္တဲ့အတြက္ လိုေငြနဲ႔ GDP အခ်ဳိးက ၆.၁၄ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ပါမယ္” ဟု ဦးလွထြန္းက ဆိုသည္။
အစုိးရ၀န္ထမ္းလစာ တုိးျမႇင့္ေပးရာတြင္ ျပည္ပမွ ေငြေခ်းယူ၍ တုိးေပးပါက ေႂကြးၿမီစရိတ္ ထပ္မံ ျမင့္တက္လာမည္ ျဖစ္ၿပီး ေငြစကၠဴ ရုိက္ႏွိပ္သုံးစြဲပါကလည္း ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈျဖစ္ကာ ကုန္ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္ျခင္းႏွင့္ တုိင္းျပည္ စီးပြားေရး မတည္မၿငိမ္ ျဖစ္ကာ အေျခခံ လူတန္းစားမ်ား ထိခိုက္ႏုိင္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံအေနႏွင့္ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ ေပးဆပ္ရန္ ေႂကြးၿမီမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္းေပါင္း ၁၁၂၃.၂၉၈ ရွိၿပီး ယင္းအေႂကြး အမ်ားစုမွာ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္မတုိင္မီက ေခ်းေငြမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုအခါ အစုိးရသစ္က အေႂကြးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေႂကြးရွင္မ်ား ျဖစ္သည့္ ဂ်ပန္ႏွင့္ အီတလီႏုိင္ငံမ်ားအား စတင္ညိႇႏႈိင္းေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
၂၀၁၃ ခုႏွစ္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ အားကစားၿပိဳင္ပြဲကို အိမ္ရွင္ႏုိင္ငံအျဖစ္ လက္ခံက်င္းပရန္၊ ၂၀၁၄ အာဆီယံ ဥကၠ႒ အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ကမ္းလြန္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံေနရျခင္း တုိ႔ေၾကာင့္ လာမည့္ႏွစ္တြင္
၀န္ထမ္းလစာတုိးရန္ လုံး၀ မျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ ၀န္ထမ္းလစာ တုိးျမႇင့္ေရးအတြက္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ပညာရွင္မ်ား ပါ၀င္ေသာ အဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းကာ နည္းလမ္းမ်ား ရွာရမည္ျဖစ္သည့္အျပင္ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၀န္ထမ္းလစာ တုိးရန္ကိစၥကို ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္ က်မွသာ စတင္လုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း ဦးလွထြန္းက လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ မ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာဆုိသည္။
အစုိးရ အဆက္ဆက္သည္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္မွ ယေန႔အထိ အစုိးရ၀န္ထမ္းလစာ တုိးျမႇင့္မႈ ၉ ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ၿပီး ၁၉၇၂ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ၊ ၁၉၇၆ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ၊ ၁၉၈၁ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁ ရက္၊ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္၊ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁ ရက္၊ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁ ရက္၊ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ ဧၿပီလ ၁ ရက္၊ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔၊ ၂၀၁၀ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔ တို႔တြင္ ၀န္ထမ္းလစာ တုိးျမႇင့္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု အစုိးရ၏ တရား၀င္ သတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။
copy rights_http://burma.irrawaddy.org/archives/6238

0 件のコメント:

コメントを投稿