Description Description Description Description Description Description Description Description Description Description ဒီမိုကေရစီ ရရွိေရးအတြက္ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကဆို ့ ကရင္တိုင္ရင္သား နွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံသား တိုင္းရင္းသား ေသြးခ်င္းတို ့

2012/02/05

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚဝါရီ ၂ ရက္ေန႔တြင္ ၀ါရွင္တန္ဒီစီ NED ( National Endowment for Democracy ) မွ ျပဳလုပ္ေသာ ျမန္မာ့အေရး ေဆြးေႏြးပြဲ 


0 件のコメント:

コメントを投稿