Description Description Description Description Description Description Description Description Description Description ဒီမိုကေရစီ ရရွိေရးအတြက္ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကဆို ့ ကရင္တိုင္ရင္သား နွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံသား တိုင္းရင္းသား ေသြးခ်င္းတို ့

2012/02/23

ဒုကၡသည္မ်ား ဂ်ပန္သြားမလား

ျမန္မာျပည္သားေတြ ပညာေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ ပေဂးဆံ အုိက္တုိး၊ သရီးဒီ စသျဖင့္ လုပ္ငန္း အဖုံဖုံအတြက္ ဂ်ပန္ သြားေရာက္ေရးဟာ အင္မတန္႔ အင္မတန္ ခက္ခဲပါတယ္။ သိန္းေပါင္း မ်ားစြာ ပုံေပးၿပီး က်ဳိးစား ရတာပါ။

သုိ႔ေသာ္ - ထုိင္းနယ္စပ္ ဒုကၡသည္မ်ား အတြက္ေတာ့ ပုိက္ဆံမကုန္ဘဲ သြားတ့ဲနည္းတခု ရိွေနပါတယ္။ အင္တာဗ်ဴး တခုေတာ့ ေအာင္ရမယ္လုိ႔ ဆုိတယ္။

ႏို႕ဖိုး ဒုကၡသည္ စခန္းထဲက လာတ့ဲ သတင္းက ဒီလုိပါ -
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ဒုကၡသည္ ေခၚယူေရး ေရွ႕ေျပး ၃ ႏွစ္ စီမံကိန္း ေနာက္ဆံုး အစီအစဥ္ ( Japan Resettlement Program – 3 year Pilot Project )

ထိုေနာက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ဒုကၡသည္ အစီအစဥ္ကို စိတ္ပါ ဝင္စားေသာသူမ်ားအား ႏို႕ဖိုး ဒုကၡသည္ စခန္း ခန္းမေဆာင္တြင္ ေတြ႕ဆံုပါသည္။

ေရွးဦးစြာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႕  ေရာက္ရွိ ေနၿပီးေသာ ဒုကၡသည္မ်ား အေၾကာင္း ရိုက္ကူးထားေသာ Video ျပသ ပါသည္။ ထို႕ေနာက္ ဒုကၡသည္ ေခၚယူေရး အစီအစဥ္ကို ရွင္းလင္း ေျပာၾကားၿပီး တက္ေရာက္ လာသူမ်ား ၏ ေမးခြန္းမ်ားကို ျပန္လည္ ေျဖၾကား ခဲ့ပါသည္။

ဂ်ပန္သြားဖုိ႔ အင္တာဗ်ဴး ဂ်ပန္၏ ဒုကၡသည္ ေခၚယူေရး အစီအစဥ္အရ ၂၀၁၂ မတ္လ အကုန္ ႏို႕ဖိုးဒုကၡသည္ စခန္းမွ ေလွ်ာက္ထား လိုသူမ်ားသည္ UNHCR မွ တဆင့္ ေလွ်ာက္ထား ႏိုင္ၿပီး ဂၽြန္လတြင္ လူေတြ႕စစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္သည္။

ယခု အစီအစဥ္ အရ ႏို႕ဖိုးဒုကၡသည္ စခန္းမွ လူဦးေရ ၃၀ ကို ေခၚယူ လက္ခံသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံသည္ ဒုကၡသည္မ်ားကို ပထမဆံုး လက္ခံေသာ အာရွတိုက္မွ ႏုိင္ငံ တႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး မဲလ ႏွင့္ အုန္းျပန္႕ ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ား မွ လည္း ဒုကၡသည္မ်ားကို လက္ခံ ေခၚယူခဲ့ပါသည္။

အင္တာဗ်ဴးေအာင္ရင္ ဘာလုပ္မလဲ ေျဖဆို ေအာင္ျမင္သူမ်ား ႀသဂုတ္လတြင္ မဲေဆာက္၌ ဂ်ပန္စာ၊ ဂ်ပန္စကားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ သင္တန္း ၃ ပတ္ တက္ေရာက္ ရပါမည္။

၂၀၁၂ စက္တင္ဘာလ အကုန္တြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႕ ထြက္ခြာရမည္၊
၂၀၁၃ မတ္လအထိ ၆ လၾကာ ဂ်ပန္စာ၊ စကား သင္ၾကားေပးမည္၊
ေနာက္ထပ္ ၆ လ တြင္ အလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြေရး သင္တန္း ထပ္မံ သင္ၾကား ေပးမည္ဟု သိရသည္။

ဂ်ပန္ေရာက္ျပီး အစီအစဥ္မ်ား ဂ်ပန္ အစိုးရက ေနေရးထိုင္ေရး၊ အစားအေသာက္၊ က်န္းမာေရး အစီအစဥ္မ်ားကို ၁ ႏွစ္ ေထာက္ပံ့ ေပးထားမည္၊ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ကိုယ့္ေျခေထာက္ေပၚ ကိုယ္ရပ္တည္ ႏိုင္ေအာင္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ ေပးမည္၊ ကေလးမ်ားကို အထက္တန္း ပညာအထိ အခမဲ့ ေက်ာင္းတက္ ခြင့္ျပဳလုပ္ေပးသြားမည္၊
ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံတြင္ ၅ ႏွစ္ၾကာ ေနထိုင္ၿပီးေနာက္ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ ေလွ်ာက္ထား ႏုိင္ႀကပါသည္ ဟု ဆုိသည္။

(တတိယအသုတ္ သြားမယ့္ ဒုကၡသည္မ်ား အေၾကာင္း သတင္းကေတာ့ အဲဒါပါပဲ။
ဒုတိယအသုတ္ သြားခ့ဲတုန္းက ဧရာ၀တီမွာ ဒုကၡသည္ဒုတိယအဖဲြ႔ ဂ်ပန္ခရီး စျပီ ဆုိျပီး ေဖာ္ျပခ့ဲဖူးပါတယ္။)
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ ဒုကၡသည္ ေခၚယူေရး ဆုိင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ UNHCR ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ႏို႔ဖိုး ဒုကၡသည္ စခန္း ေကာ္မတီႏွင့္ ယမန္ေန႔က ေတြ႕ဆံု ေႏြးၾကပါသည္။
သတင္းရင္းျမစ္ - ဧရာ၀တီ

0 件のコメント:

コメントを投稿