Description Description Description Description Description Description Description Description Description Description ဒီမိုကေရစီ ရရွိေရးအတြက္ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကဆို ့ ကရင္တိုင္ရင္သား နွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံသား တိုင္းရင္းသား ေသြးခ်င္းတို ့

2012/04/06

KNU နဲ႔ ျမန္မာအစိုးရ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးကိစၥ ဒုတိယအႀကိမ္ ေဆြးေႏြး (အသံဖုိင္) ေကအဲန္ယူ ျငိမ္းကုိယ္စားလွယ္ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ေနာ္ေမဦး ႏွင့္ RFA ေမးျမန္းခန္း 


ေသာသီခို မွ တဆင့္ ထပ္ဆင့္ ျဖန္ ့ေ၀ပါသည္။

0 件のコメント:

コメントを投稿