Description Description Description Description Description Description Description Description Description Description ဒီမိုကေရစီ ရရွိေရးအတြက္ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကဆို ့ ကရင္တိုင္ရင္သား နွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံသား တိုင္းရင္းသား ေသြးခ်င္းတို ့

2012/04/27

UNFC ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ႏိုင္ငံျခားေရးဌာနႏွင့္ လြတ္ေတာ္ရုံးသို႔ သြားေရာက္ေတြ႔ဆုံ

၂၀၁၂ ဧၿပီလ ၂၆ ရက္။
ညီညြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ UNFC ကုိယ္စားလွယ္ အဖဲြ႔သည္ ယေန႔ မြန္းလဲြပုိင္းတြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ဂ်ပန္လြတ္ေတာ္ အမတ္မ်ားတိ္ု႔ကို သြားေရာက္ေတြ႔ဆုံခဲ့ၾကပါသည္။
ဂ်ပန္အစိုးရမွ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ODA အကူအညီေပးရာတြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ၾကာ ျပည္တြင္းစစ္ ဒဏ္ေၾကာင့္ စစ္ေဘးဒဏ္ခံခဲ့ၾကရသည့္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား ေနထိုင္ရာ ေဒသမ်ား၌ လူသားျခင္း စာနာသည့္ အကူညီအျဖစ္ ပညာေရး က်မၼာေရး စိုက္ပ်ိဳးေရး အကူအညီမ်ားတို႔ကို အစိုးရမ်ားမွတဆင့္ မဟုတ္ပဲ NGO မ်ား ျပည္သူမွ ျပည္သူထံတို႔ ကူညီေပးဖို႔ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။
ဂ်ပန္အစိုးရမွ ျမန္မာအစိုးရအား ေပးအပ္သည့္ ODA အကူအညီကို အေျခခံၿပီး စစ္မွန္သည့္ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ေအာင္ တိုက္းတြန္းေပးဖို႔နဲ႔ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိရန္အတြက္ ဂ်ပန္အစိုးရမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အက်ိဳးေဆာင္အျဖစ္ ၾကား၀င္ ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ကိုလည္း တိုက္တြန္း ေျပာဆိုသြားခဲ့ၾကေၾကာင္း  သိရွိရပါသည္။
သတင္းမွတ္တမ္း ။ Mai Kyaw Oo

0 件のコメント:

コメントを投稿