Description Description Description Description Description Description Description Description Description Description ဒီမိုကေရစီ ရရွိေရးအတြက္ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကဆို ့ ကရင္တိုင္ရင္သား နွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံသား တိုင္းရင္းသား ေသြးခ်င္းတို ့

2012/04/15

ရန္ကုန္မွာ ျဖန္႔ေနတ့ဲ KIA ဆန္႔က်င္ေရး ၀ါဒျဖန္႔စာ

သႀကၤန္ မတုိင္ခင္က ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ေနရာတခ်ဳိ႕မွာ ျဖန္႔ခ့ဲတ့ဲ လက္ကမ္း စာေစာင္လုိ႔ သိရပါတယ္။

KIA ဆန္႔က်င္ေရး ၀ါဒျဖန္႔စာ ျဖစ္ပါတယ္။
copy from - thespiritfruit

0 件のコメント:

コメントを投稿