Description Description Description Description Description Description Description Description Description Description ဒီမိုကေရစီ ရရွိေရးအတြက္ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကဆို ့ ကရင္တိုင္ရင္သား နွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံသား တိုင္းရင္းသား ေသြးခ်င္းတို ့

2012/04/09

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ႏွင့္ ေကအဲန္ယူျငိမ္းကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ ့(ရုပ္သံ)

mizzima သတင္းမွ ထပ္ဆင့္ ျဖန္ ့ေ၀ပါသည္။

0 件のコメント:

コメントを投稿