Description Description Description Description Description Description Description Description Description Description ဒီမိုကေရစီ ရရွိေရးအတြက္ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကဆို ့ ကရင္တိုင္ရင္သား နွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံသား တိုင္းရင္းသား ေသြးခ်င္းတို ့

2012/04/05

ေကအဲန္ယူ ထုတ္ျပန္ေႀကျငာခ်က္ (ဧျပီလ ၄ ရက္ ၂၀၁၂)

 KNU_Media_Advisory_April_4_Burmese

0 件のコメント:

コメントを投稿