Description Description Description Description Description Description Description Description Description Description ဒီမိုကေရစီ ရရွိေရးအတြက္ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကဆို ့ ကရင္တိုင္ရင္သား နွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံသား တိုင္းရင္းသား ေသြးခ်င္းတို ့

2012/04/11

ေကအဲန္ယူ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အစုိးရတုိ႔ ပဲခူးတုိင္းတြင္ တုိင္းအဆင့္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့

ဧၿပီလ ၁၀ရက္။ ၂၀၁၂ခုႏွစ္။ နန္းေဖာ့ေဂ (ေကအုိင္စီ)

ေကအဲန္ယူ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ေနာ္စီဖုိးရာစိန္ ဦးေဆာင္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ သည္ ယေန႔မနက္ ၉နာရီမွ ၁၁နာရီေက်ာ္အထိ ပဲခူးၿမဳိ႕ရွိ ေရႊ၀ါထြန္းဟုိတယ္တြင္ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႔၊ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးအခ်ဳိ႕ႏွင့္ တုိင္းအဆင့္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ယခုေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈတြင္ အစုိးရဘက္မွ ရထားပုိ႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီး ဦးေအာင္မင္း၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ဝန္ႀကီး ဦးခင္ရီ၊ စက္မႈဝန္ႀကီး ဦးစုိးသိန္း၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးဥာဏ္ဝင္း၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး နယ္စပ္ေရးရာ လုံၿခဳံေရးဝန္ႀကီး ဗုိလ္မွဴးႀကီး သက္ထြန္း အပါအဝင္ ေတာင္ပုိင္းတုိင္း တုိင္းမွဴး၊ တရားဥပေဒခ်ဳပ္ႏွင့္ အျခားအက်ဳိးေတာ္ေဆာင္ပုဂၢိဳလ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

ေကအဲန္ယူဘက္မွ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေနာ္စီဖုိးရာစိန္၊ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မူတူးေစးဖုိး၊ ဗုိလ္မွဴးႀကီး မုိးျဖဴ၊ ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ အယ္ကလူသိန္း၊ ဗုိလ္မွဴး ထူးထူးေလး၊ ေနာ္ေမဦး၊ ပဒုိေစာအားတုိး၊ ပဒုိေစာေသာသီဘြဲ၊ ေနာ္ဘလူးေမးႏုိက္ဇံ၊ ပဒုိေစာတာဒုိမူးႏွင့္ ေစာေအာင္ဝင္းေရႊတုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

ထုိေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အဓိကအားျဖင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ရ မည့္ အခ်က္မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသလုိ ႏွစ္ဖက္တပ္မ်ား၏ ေနရာမ်ားကုိ အတိအက် သတ္မွတ္ဖုိ႔ ႏွင့္ ယမန္ေန႔က ဖြင့္လွစ္လုိက္သည့္ ပဲခူးတုိင္း ဆက္ဆံေရးရုံးတြင္ တာဝန္ယူ အလုပ္လုပ္မည့္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ၾသဇာအာဏာရွိၿပီး အရည္အခ်င္းျပည့္၀သည့္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ထားရန္အတြက္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ပဲခူးၿမဳိ႕ရွိ ေရႊ၀ါထြန္းဟုိတယ္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ယေန႔ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕မွ အေမရိကန္ အထက္လြတ္ေတာ္အမတ္ႏွင့္အဖြဲ႔ အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္စဥ္ လာေရာက္ေလ့လာခဲ့သလုိ ထုိအစည္း အေ၀းၿပီး ၁၁နာရီခြဲခန္႔တြင္ အဆုိပါ အေမရိကန္ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္အဖြဲ႔သည္ ေကအဲန္ယူ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ၁၅မိႏွစ္ၾကာ ေတြ႔ဆုံ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးရာတြင္ အေမရိကန္ လႊတ္ေတာ္အမတ္အဖြဲ႔ဘက္မွ ယခုအစုိးရႏွင့္ ေတြ႔ဆုံမႈတြင္ ဘယ္ေလာက္အထိ အားရေက်နပ္မႈရုိေၾကာင္းကုိ ေမးျမန္းခဲ့သလုိ ေကအဲန္ယူဘက္မွလည္း ယခုလက္ရွိအ ခ်ိန္တြင္ အားရေက်နပ္ေၾကာင္းႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားသည့္ေဒသမ်ားအတြင္းရွိ လူထုမ်ား၊ ဌာေနမဲ့ ျပည္ သူမ်ား၏ အေျခအေနမ်ားကုိ ျပန္လည္ ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့သည္။
http://www.kicnews.org/?p=10997

0 件のコメント:

コメントを投稿