Description Description Description Description Description Description Description Description Description Description ဒီမိုကေရစီ ရရွိေရးအတြက္ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကဆို ့ ကရင္တိုင္ရင္သား နွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံသား တိုင္းရင္းသား ေသြးခ်င္းတို ့

2012/04/03

အေမစု........ေအာင္ျပီ !! NLD........ေအာင္ျပီ !! 

http://drlunswe.blogspot.jp/ မွ ထပ္ဆင့္ ျဖန္ ့ေ၀ပါသည္။

0 件のコメント:

コメントを投稿