Description Description Description Description Description Description Description Description Description Description ဒီမိုကေရစီ ရရွိေရးအတြက္ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကဆို ့ ကရင္တိုင္ရင္သား နွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံသား တိုင္းရင္းသား ေသြးခ်င္းတို ့

2012/04/30

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံေရာက္ UNFC တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ 

 

2012-4-29 by Aye Mandar Aung

ဂ်ပန္ႏိုုင္ငံေရာက္ ဧည္သည္ေတာ္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ညီညြတ္ေသာ တိုုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (United Nationalities Federal Councle (Union of Burma) မွ တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္ မ်ားျဖစ္ေသာ အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ UNFC ဒုတိယ ဥကၠဌ ဖဒိုေစာေဒးဗစ္တာကေဘာ၊ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး(၂) ဗိုလ္မွဴးႀကီး ခြန္ဥကၠာ ႏွင့္ UNFC ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ KIO အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာ လဂ်ာ တိုု႔ႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုုင္ငံေရာက္ ျမန္မာ့ဒီမိုုကေရစီေရး လိုုလားေသာ ျပည္ေထာင္စုုဖြားတိုုင္းရင္းသားမ်ား၏ ေတြ႔ဆံုုေဆြးေႏြးပြဲကိုု ယေန႔ ၂၀၁၂.ဧျပီလ.၂၉ ေန႔တြင္ ဂ်ပန္ႏိုုင္ငံ တိုုက်ဳိျမိဳ႕ရွိ SHIMAOCHIAI အရပ္ရွိ……..တြင္ က်င္းပ ျပဳလုုပ္ခဲ့ပါသည္။

အခန္းအနားတြင္ ဧည့္သည္ေတာ္တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္တို႔မွ ျပည္ေထာင္စုဖြား တိုုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ စစ္မွန္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုု အခြင့္အေရးရရွိေရးအတြက္ ၾကိဳးပမ္းေနၾကတဲ့ ဂ်ပန္ေရာက္ ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီကြန္ယက္  NDBႏွင့္ ဂ်ပန္ေရာက္ တိုုင္းရင္းသားမ်ားအားလံုုးကိုု ေလးစားပါေၾကာင္း၊ ယခုုေနာက္ပိုုင္းမွာ ဂ်ပန္ႏိုုင္ငံအေနနဲ႔ ျမန္မာ့အေရးကိုု စိတ္ဝင္စားလာမႈ ပိုုမိုုမ်ားျပားလာတဲ့အျပင္၊ တိုုင္းရင္းသားမ်ားရဲ႕ အခန္းက႑ဟာလည္း အေရးၾကီးေၾကာင္း
သိလာတာနဲ႔အမ ွ် တိုုင္းရင္းသားမ်ားကိုုလည္း ပိုုမိုုအေလးေပး ဆက္ဆံလာေၾကာင္း ေတြ႔ရတဲ့အတြက္ ဝမ္းသာေၾကာင္း၊ UNFC  ရဲ႕  အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးအတြက္  ပဏာမအေနနဲ႔ အပစ္အခတ္ ရပ္ဆိုုင္းေရး လက္မွတ္ထိုုးထားတဲ့ အဖြဲ႔ေတြရွိသလိုု လက္မွတ္မထိုုးတာထားတဲ့အဖြဲ႔ေတြလည္း ရွိေၾကာင္း၊  UNFC အေနနဲ႔ ေအာက္ေျခ လုုပ္ငန္းစဥ္ေတြ မတူေပမယ့္ မဟာ မူဝါဒအရ တသေဘာထားတည္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ UNFC က အဖြဲ႔အားလံုုးရဲ႕ မဟာ မူဝါဒသေဘာထားအရ စစ္မွန္တဲ့ ဖယ္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုုကိုုသာ ရရွိေရးသာ ျဖစ္ေၾကာင္း UNFC အေနနဲ႔ ႏွစ္ျခမ္းကြဲေနတာ မဟုုတ္ေၾကာင္း ၇ွင္းလင္းေျပာၾကခဲ့ပါသည္။

ဆက္လက္ျပီးလည္း ျမန္မာျပည္မွာ ေခတ္အဆက္ဆက္
အစိုုးရက တိုုင္းရင္းသားအေပၚ ႏိုုင္ငံေရး ထိုုးစစ္မ်ား ဆင္လာတိုုင္း တိုုင္းရင္းသားမ်ားအေနနဲ႔ ဖရိုုဖရဲ ျဖစ္ရေၾကာင္း၊ သိုု႔ျဖစ္ပါ ယခုုအခါ လက္ရွိအစိုုးရရဲ႕ တိုုင္းရင္းသားအဖြဲ႕မ်ားအား ႏိုုင္ငံေရးထိုုးစစ္ဆင္လာမႈမ်ားကိုု သတိထားေ
န ရေၾကာင္းကိုလည္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

-UNFCအေနျဖင့္ လက္ရွိ ျမန္မာအစိုးရအား....
(၁) ျငိမ္းခ်မ္းေရးကုုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔လုုိက္နဲ႔ ဦးသိန္းစိန္အစိုုးရ ေတြ႔ဆံုုေဆြးေႏြးေရး
(၂)အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး လုုပ္ကိုုင္ရာတြင္လည္း တေနရာခ်င္း တေနရာခ်င္း အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးမ်ဳိးမဟုုတ္ဘဲ တႏိုုင္ငံလံုုးရွိ တိုုင္းရင္းသားေဒသမ်ားအား တျပည္လံုုးအတိုုင္းအတာအေနနဲ႔ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးကိုုအစိုုးရက တရားဝင္ ေၾကျငာေပးေရး
(၃)၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုု ျပင္ဆင္ေရး….စတဲ့ အခ်က္(၃) ခ်က္ကိုု ဂ်ပန္ေရာက္  ျပည္ေထာင္စုုဖြား တိုုင္းရင္းသားမ်ားအားလံုုးအေနနဲ႔ လက္ရွိ အစိုုးရကိုုတိုုက္တြန္း ႏႈိးေဆာ္ေပးၾကပါရန္ လည္း ေျပာၾကားသြားခဲ့ပါသည္။

ဆက္လက္ျပီး ကခ်င္တိုုင္းရင္းသားအေနနဲ႔ ျမန္မာျပည္က အမွန္တကယ္ပင္ ခ်စ္ျမတ္ႏိုုးေၾကာင္း၊ ကခ်င္ တိုုင္းရင္းသားမ်ားအေနနဲ႔ ဗမာ စစ္တပ္ႏွင့္ စတင္၍ တိုုက္ပြဲျဖစ္ရျခင္း အေၾကာင္းရင္းမ်ားကိုု သမိုုင္းအေထာက္အထားမ်ားႏွင့္တကြ
ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ယခုုကဲ့သိုု႔ ကခ်င္ေဒသကိုု ထိုုးစစ္ဆင္ေနရံုုနဲ႔ စစ္မွန္တဲ့ အေျဖတခုု ထြက္ေပၚမလာႏိုုင္ေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ထို႔ေနာက္ ဂ်ပန္ရွိ  ျမန္မာ့ ဒီမိုုကေရစီ ကြန္ယက္ NDB တြင္ ပါဝင္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးတိုု႔၏ တာဝန္ခံ ကိုုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ လည္ေကာင္း၊ တက္ေရာက္လာေသာ ပရိသတ္မ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားက မိတ္ဆက္စကားေျပာျခင္း အစီအစဥ္ကိုု ျပဳလုုပ္ခဲ့ပါသည္။
ထိုု႔ေနာက္ ဧည့္သည္လူၾကီးမ်ားႏွင့္ တက္ေရာက္လာၾကေသာ ပရိသတ္မ်ား တိုုင္းရင္းသားအေရးႏွင့္ ပါတ္သက္၍ အျပန္အလွန္ သိလိုုသည္မ်ားကိုု  ေမးျမန္းျခင္း၊ ေဆြးေႏြးေျပာၾကားျခင္းမ်ားကိုု ျပဳလုုပ္ခဲ့ၾကျပီး အခန္းအနားကို ရုတ္သိမ္းခဲ့ပါသည္။
သတင္း.မွတ္တမ္းဓါတ္ပံု.....Moe Min Thu

0 件のコメント:

コメントを投稿