Description Description Description Description Description Description Description Description Description Description ဒီမိုကေရစီ ရရွိေရးအတြက္ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကဆို ့ ကရင္တိုင္ရင္သား နွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံသား တိုင္းရင္းသား ေသြးခ်င္းတို ့

2012/04/30

UNFC  ေခါင္းေဆာင္ၾကီးမ်ား ႏွင့္ ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီအေရး  လွဳပ္ရွားမႈ အင္အားစုမ်ားနွင္ ့ ေတြ ့ဆံု ႏွီးေနွာ ပြဲ (ရုပ္သံ)

0 件のコメント:

コメントを投稿