Description Description Description Description Description Description Description Description Description Description ဒီမိုကေရစီ ရရွိေရးအတြက္ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကဆို ့ ကရင္တိုင္ရင္သား နွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံသား တိုင္းရင္းသား ေသြးခ်င္းတို ့

2012/04/05

DKBA ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ညီလာခံၿပီးဆံုး

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေစာလားပြယ္ ဦးေဆာင္သည့္ တိုးတက္ေသာ ဗုဒၶဘာသာ ကရင္ အမ်ဳိးသား တပ္မေတာ္ (DKBA) အဖြဲ႔သည္၊ စစ္တပ္ အဖြဲ႔အစည္း ပံုစံမွ ႏိုင္ငံေရး အဖြဲ႔ အစည္း ပံုစံသို႔ ေျပာင္းလဲရန္၊ ညီလာခံ တရပ္ကို ၿပီးခဲ့သည့္ ဧျပီလ တရက္မွ စတင္ျပီး ၂ရက္ေန႔တြင္ ၿပီးဆံုး သြားပါသည္။
ေျပာင္းလဲလိုက္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းနာမည္မွာ ကလို႔ထူးေဘာ ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအ႐ံုး (Klohhtoobor Karen Organization) ျဖစ္ပါသည္။ အဖြဲ႔အစည္း၏ အဆင့္ဆင့္ ဖြဲ႔စည္းပံုကို မဲစနစ္ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ရာ၊ ဥကၠဌအျဖစ္ မန္းေရာဘတ္ဇန္ (ဖူးကီးဒို) ဒု-ဥကၠဌ ေစာမိုေရွး၊ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ေစာဂုဏ္ေအာင္၊ တြဲဘက္ အတြင္းေရးမွဴး (၁) ေနာ္ေကာ္သူးေလလားေဖာ၊ တြဲဘက္ အတြင္းေရးမွဴး (၂) ေစာလံု႔လံု တို႔ကို ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခဲ့ၾကသည္။ 
DKBA_03
အစည္းအေ၀း တက္ေရာက္သူမ်ား (ဓါတ္ပံု - DKBA)
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေစာလားပြယ္မွာ KKO အဖြဲ႔၏ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ အျဖစ္ တာ၀န္ယူမည္ျဖစ္သည္။ ယခု ေရြးခ်ယ္လိုက္ေသာ ကလို႔ထူးေဘာ ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအရံုး ဥကၠဌသည္၊ KNU တပ္ရင္းမွဴးေဟာင္း တဦးျဖစ္ျပီး၊ KNU ဥကၠဌေဟာင္း မန္းဘဇံ၏ သားလည္း ျဖစ္ပါသည္။ KKO သည္၊ ေအာက္ပါ ဌာမ်ားႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းထားပါသည္။
(က) ကာကြယ္ေရး ဌာန၊ (ခ) ႏိုင္ငံျခားေရးဌာန၊ (ဂ) က်န္းမာေရးဌာနႏွင့္ စီးးပြားေရးဌာန၊  ပညာေရးဌာန အပါအအ၀င္ ဌာန ၁၂ ခုႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းထားပါသည္။
ညီလာခံကို ကရင္ျပည္နယ္ ျမ၀တီခရိုင္ ဆံုဆည္းၿမိဳင္ ဒီေကဘီေအ ဌာနခ်ဳပ္တြင္ က်င္းပၿပီး လူေပါင္း (၄၀၀) ေက်ာ္တက္ ေရာက္ခဲ့သည္ဟု ေျပာခြင့္ရသူ ဗိုလ္မွဴးဆန္းေအာင္က ဆိုပါသည္။ တက္ေရာက္ သူမ်ားမွာ KNU ဒူးပလာယား ခရိုင္မွ ေကာ့ကရိတ္ျမိဳ႔နယ္၊ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႔နယ္၊ ၿမိဳင္ႀကီးငူႏွင့္ က်ဳံဒိုးေဒသမ်ားမွ ျဖစ္ပါသည္။ 

ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသားေကာင္စီ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ KNU တပ္မွဴးမ်ား၊ ခရစ္ယာန္ႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားမွ ဘာသာေရးေခါင္ေဆာင္မ်ား ၊ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာင္စီ၀င္ ေခါင္းေဆာင္ မ်ားလည္း၊ တက္ေရာက္ၾကပါသည္။
ဒီေကဘီေအ ေခၚ (KKO)သည္၊ ကရင္ တမ်ဳိးသားလံုး ေသြးစည္း ညီညြတ္ေရးအတြက္  ဦးတည္ေၾကာင္း၊ ကရင့္ ႏိုင္ငံေရး လုပ္ငန္းစဥ္၌ ပါ၀င္ႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံေရး အဖြဲ႔အစည္းတရပ္ ဖြဲ႔စည္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ (KKO) မွ ခ်မွတ္ ထားေသာ သေဘာထား လမ္းစဥ္မ်ားကိုလည္း လူထု ဆႏၵခံယူမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္ခဲ့သည္ဟု ေျပာေရး ဆိုခြင့္ရွိသူ ဗိုလ္မွဴး ဆန္းေအာင္က ဆိုပါသည္။
ဒီေကဘီေအသည္၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇႏၷာ၀ါရီလတြင္၊ အစိုးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲခဲ့ပါသည္။ ၄င္းတို႔သည္၊ အစိုးရ၏နယ္ျခား ေစာင့္တပ္ အစီစဥ္ကို လက္မခံရာက ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ နို၀င္ဘာလတြင္ ျပန္လည္ တိုက္ခိုက္ခဲ့ပါသည္။ DKBA သည္ အစိုးရႏွင့္ အပစ္ရပ္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းမွာလည္း အစိုးရ၏ နယ္ျခား ေစာင့္တပ္ႏွင့္ လက္နက္ သိမ္းဆည္းေရး ပ႗ိပကၡ ျဖစ္ပြားခဲ့ပါသည္။ 
Copy from - phophtaw

0 件のコメント:

コメントを投稿