Description Description Description Description Description Description Description Description Description Description ဒီမိုကေရစီ ရရွိေရးအတြက္ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကဆို ့ ကရင္တိုင္ရင္သား နွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံသား တိုင္းရင္းသား ေသြးခ်င္းတို ့

2012/04/02


ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ ပန္ၾကားခ်က္ ထုုတ္ျပန္

Photo by - Jittoo Monywa

0 件のコメント:

コメントを投稿