Description Description Description Description Description Description Description Description Description Description ဒီမိုကေရစီ ရရွိေရးအတြက္ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကဆို ့ ကရင္တိုင္ရင္သား နွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံသား တိုင္းရင္းသား ေသြးခ်င္းတို ့

2012/04/30

UNFC ေခါင္ေဆာင္ၾကီးမ်ား ႏွင့္ AUN-Japan အဖြဲဲ ့သူ အဖြဲ ့သား မ်ား ေတြ ့ဆံုပြဲ (ဓါတ္ပံုမွတ္တမ္း)


ႏိုင္ငံေရး ျပသာနာကို နိုင္ငံေရး နည္းနွင့္ေျဖရွင္းမွသာ ခုိင္မာသည့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးရနိုင္မည္။
 ဖဒို ေစာေဒဗစ္သာကေဘာ(ရုပ္သံ)
 

0 件のコメント:

コメントを投稿